top of page

Prof. Dr. M. Cevat AKŞİT

1938’de Denizli / Yatağan’da doğdu. Henüz 4 yaşındayken, ilim sahibi bir şahsiyet olan babası Şakir Ali Efendi’yi kaybetti. Annesi Havva Hanım tarafından yetiştirildi.

İlkokulu bitirdikten sonra, 2 yıl amcası Zühtü Akşit’ten Kur'an-ı Kerim ve Arapça dersleri aldı. 1952’de Isparta İmam - Hatip Lisesi’ne kaydoldu. 1956 yılında İstanbul İmam Hatip Lisesi’ne nakil yaptı ve 1958’de buradan mezun oldu.

Aynı yıl müezzin olarak tayin edildiği Fatih - Zeyrek’teki Ümmü Gülsüm Mescidi’nde uzun yıllar merhum Mehmed Zahid Kotku (k.s.) Hazretleri’nden ilim tahsil etti.

1963’te İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü ve 1965’te İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi olmak üzere iki fakülteyi bir arada bitirdi. 1975’te Doktor, 1980’de Doçent olan yazar, 1988’de İslâm Hukuku Profesörü oldu.

Özellikle 1970-1980 arası, dönemde; öğretim üyeliğinin yanı sıra Erzurum Yüksek İslâm Enstitüsü Müdürlüğü, Trakya Üniversitesi Mühendislik - Mimarlık Fakültesi’nde Yönetim Kurulu Üyeliği, TESTAŞ Yönetim Kurulu üyeliği, Türk Traktör Fabrikası A.Ş.’de Murakıplık, İzmir ve İstanbul Barolarında Avukatlık gibi çeşitli İdarî, hukukî, sınaî ve ticarî faaliyetleri bir arada yürüttü.

İngilizce, Fransızca, Arapça ve Farsça bilen Prof. Dr. Mustafa Cevat Akşit’in, İşletme Hukuku ve İş Hukuku konularında üniversitelerde ders kitabı olarak okutulan eserleri yanında, İslam Hukuku ve İş Hukuku alanında çeşitli kitapları, Mutlu Evlilik İslami Esasları, İslâm’da Lanetliler Toplumsal Yaralar, Modern Ticaret Hukuku ve İslam Ticaret Hukukunda Haksız Rekabet, İslâm’da Ticaret Prensipleri, İslâm Ceza Hukuku ve İnsâni Esasları, Hac Rehberi ile yurt içi ve yurt dışında yayınlanan makale, konferans ve tebliğleri mevcuttur.

Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslâm Hukuku Kürsüsü’nden emekli olan Prof.Dr. Mustafa Cevat Akşit, Halen Gümüşhaneli Araştırma Yardımlaşma ve Eğitim (GAYE) Vakfı mütevelli heyeti başkanlığını yürütmektedir. Evli ve dört çocuk babasıdır.

Ana Sayfa: İletişim
bottom of page